ALGA
    ALGA
    责任人
    成员
    科研
    教育
    ALGA出版物
    会议
    MOGRAN 18
    组织者
    课题
    小型专题研讨会
    住宿&场地
    注册
    日期&日程安排
    联系人
   
 

注  册

      MOGRAN 18会议全程报名费用为300美元/人,其中包括所有会议、报告、午餐、咖啡时间以及短途旅行一次。

      如有意参会,请用中文填写申请表格。“*”号为必填。

      
 
版权所有 © 沈阳航空航天大学