ALGA
    ALGA
    责任人
    成员
    科研
    教育
    ALGA出版物
    会议
    MOGRAN 18
    组织者
    课题
    小型专题研讨会
    住宿&场地
    注册
    日期&日程安排
    联系人
   
 

MOGRAN 18国际学术会议通知

尊敬的各位同事

      非常荣幸邀请您参加第18届“现代李群分析和应用”国际学术会议。会议将于2015年7月27日至8月5日在中国辽宁省沈阳市举行。

      此次校园会议有以下单位承办:

      ●  沈阳航空航天大学(中国)

      ●  辽宁省外国专家局(中国)

      ●  布京理工科技学院(瑞典)

      ●  国立航空技术大学(俄罗斯)

      此次会议旨在为广大学生和科研人员提供有效的群体分析工具。随着这个领域的受关注度不断提升,受邀请的国际专家将在此次会议中为初学者带来精彩的报告演讲。

      
 
版权所有 © 沈阳航空航天大学