ALGA
    ALGA
    责任人
    成员
    科研
    教育
    ALGA出版物
    会议
    MOGRAN 18
    组织者
    课题
    小型专题研讨会
    住宿&场地
    注册
    日期&日程安排
    联系人
   
 

日期和日程安排

      重要会议日期及报名截止日期

      如需要申请VISA的官方邀请函,注册截止日期:2015年5月25日

      如不需要官方邀请函,注册截止日期:2015年6月29日

      摘要提交截止日期:2015年6月29日

      会议初步日程安排

      7月27日(周一),到达日期,晚上办理入住。

      7月28日(周二),10点前到达沈阳航空航天大学注册。会议开幕、会议研讨。

      7月29日(周三)-- 8月5日(周五),报告及会议研讨。

      报告和会议研讨在一天中同时进行。参会者可选择只参加研讨,或者两项都参加。

      8月6日(周六),返程。

      
 
版权所有 © 沈阳航空航天大学